„BITUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wzbogacenie oferty o nową usługę wykonania nawierzchni konstrukcji jezdni w innowacyjnej technologii sposobem na wzrost konkurencyjności spółki

 

CELE PROJEKTU:

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie poziomu innowacyjności BITUM Sp. z o.o. poprzez implementację innowacji procesowej, produktowej, organizacyjnej oraz marketingowej, co bezpośrednio przełoży się na wzrost konkurencyjności firmy.

 Cele szczegółowe projektu:

1. Wzrost wskaźnika innowacyjności firmy (wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nie technologicznej – 4 szt.)

2. Dywersyfikacja przychodów poprzez wdrożenie nowej usługi (1 szt.)

3. Optymalizacja i racjonalizacja kosztów działalności

4. Rozszerzenie bazy technologiczno-technicznej o środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

5. Wzrost poziomu sprzedaży

6. Wzrost zatrudnienia (6 EPC)

7. Wzrost wskaźnika rentowności przedsiębiorstwa

8. Dywersyfikacja odbiorców (pozyskanie nowych grup odbiorców)

9. Zastosowanie rozwiązań TIK

10. Wdrożenie wyników prac B+R ( 1szt.)

11. Poprawa BHP

 

PLANOWANE EFEKTY:

W efekcie realizacji projektu BITUM będzie świadczyć nową usługę dla rynku o zupełnie nowej jakości rekomendowaną, w szczególności, dla jednostek odpowiedzialnych za budowę i remonty dróg lokalnych. Implementacja projektu stanie się istotnym narzędziem w walce konkurencyjnej. Pozwoli nam nie tylko na zdobycie nowych odbiorców, wzmocnienie pozycji wobec konkurentów, ale przede wszystkim zagwarantuje wieloletnią obecność na rynku. Dywersyfikacja oraz wzbogacenie oferty, a także większe możliwości i elastyczność z jakimi mamy do czynienia w kontekście realizacji niniejszego przedsięwzięcia, są dla nas drogą do wykorzystania nowych szans rynkowych i pełniejszego, niż dotychczas, zaspokojenia potrzeb klientów. Pozwolą na zwiększenie prestiżu oraz rozpoznawalności naszej firmy. Będą motorem napędowym do podejmowania dalszych wyzwań rynkowych. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż innowacyjna usługa będzie możliwa do wdrożenia jedynie w przypadku zastosowania odpowiednich maszyn, dlatego skupiliśmy się a doborze urządzeń, w których wykorzystano najnowocześniejsze rozwiązania. Taki dobór maszyn oraz ich zintegrowanie ze specjalistycznym rozwiązaniem TIK zagwarantuje nam wysoką wydajność i precyzję przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, skróceniu czasu budowy/remontu, co niewątpliwie przełoży się na większe zyski firmy. Implementacja technologii zagwarantuje usługę o zupełnie nowej jakości, a dodatkowo zapewni klientom spółki dłuższą gwarancję na wytrzymałość drogi. 

Najważniejszymi efektami ilościowymi korelującymi, z powyższymi korzyściami jakościowymi, które pojawią się w ramach realizacji niniejszego projektu będą:

-Wzrost innowacyjności firmy (wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej, organizacyjnej i marketingowej)

– Zmniejszenie kosztów działalności o 2%

– Wzbogacenie zasobów technologiczno-technicznych o środki trwałe (5 szt.) oraz wartości niematerialne i prawne (1szt.)

– Wzrost przychodów 

– Pozyskanie nowych odbiorców

– Wzrost zatrudnienia (6 EPC)

– Dywersyfikacja usług poprzez wprowadzenie nowej usług (1 szt.)

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

4 444 000,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

1 999 800,00 PLN

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.