Nasza oferta

W celu zwiększenia konkurencyjności firmy

oraz jakości oferowanych wyrobów i usług na rynku stale zwiększane są nakłady finansowe w infrastrukturę techniczną, sprzętową i ludzką. Dzięki temu przedsiębiorstwo posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę, nowoczesny sprzęt i urządzenia pomiarowe. Firma specjalizuje się w kompleksowej budowie dróg kołowych oraz produkcji mas bitumicznych, do której wykorzystuje nowoczesne wytwórnie w Częstochowie i Lipiu Śląskim k/Lublińca.

Firma BITUM Sp. z o.o. posiada:

 • nowoczesne wytwórnie mas bitumicznych: w Częstochowie z otaczarką AMMANN UNIGLOBE-180h o wydajności 180 Mg/h,  w Lipiu Śląskim   k/Lublińca z otaczarką AMMANN Euro MEA 195-80-6/7-T o wydajności 240 Mg/h,

 • nowoczesne układarki o szerokości układania od 2,5 do 9 m,

 • komplety walcy niezbędnych do wykonywania wszelkich robót drogowych,

 • inny niezbędny sprzęt do wykonywania robót drogowych, np.: KOPARKO-ŁADOWARKI, KOPARKI,

 • SPYCHARKI, ŁADOWARKI, RÓWNIARKI, FREZARKI, ZAGĘSZCZARKI, SAMOCHODY CIĘŻAROWE, WYWROTKI, itp.

Baza sprzętowa i technologiczna pozwala oferować usługi w zakresie:

 • budowy dróg, ulic, mostów i lotnisk,

 • modernizacji i remontów istniejących obiektów drogowych,

 • budowy dróg tymczasowych i objazdów,

 • sprzedaży mas bitumicznych,

 • zimowego utrzymywania dróg,

 • wydzierżawiania środków transportu i innego sprzętu specjalistycznego do robót drogowo- inżynieryjnych.

Wyspecjalizowana i doświadczona kadra kierownicza koordynuje całość prac objętych zakresem działania firmy, co pozwala uzyskać wysoką jakość wyrobu gotowego.

BITUM Sp. z o.o. jest przygotowana do podnoszenia umiejętności swoich pracowników, aby móc zaspokoić wszystkie, wciąż rosnące potrzeby i oczekiwania klientów.

Jesteśmy w stanie podjąć się realizacji każdego zadania z zakresu kompleksowego wykonania budowy i remontu dróg kołowych, produkcji mas bitumicznych oraz terminowo i profesjonalnie wywiązać się ze złożonego zamówienia.